Uputstvo

O Igri

Remi je popularna kartaška igra i u raznim varijantama se igra širom sveta. Verzija koju smo mi odabrali da napravimo je takozvana Remi 51 verzija. Remi nije jednostavna igra ali jednom kada savladate pravila bićete srećni što ste naučili da igrate.

Igrajte Remi Online Kliknite ovde da napravite nalog i igrate besplatno

Deljenje Karata

Remi se igra sa 2 standardna špila od 52 karte + 4 džokera. Remi ukupno može igrati do 6 igrača. Naša varijanta je napravljena za 4 igrača. Karte se dele tako da svaki igrač ima po 14 karata dok igrač koji prvi igra ima 15 karata. Nakon deljenja karata, preostale karte se stave na centar i sa te gomile se kasnije izvlače/kupuju karte.

Pravila Igre

Za sve igrače koji nisu upoznati sa pravilima igre napravili smo interaktivno uputstvo koje možete pogledati na linku ispod
Interaktvino Uputstvo

Cilj igre je osloboditi se svih karata koje imate u ruci. Igrač koji prvi igra počinje sa 15 karata i mora da izbaci jednu kartu koja mu ne treba (objasnićemo kasnije). Nakon toga, pravilo je da svaki igrač mora da kupi jednu kartu i da izbaci jednu koja mu ne treba. Kao što rekosmo, cilj igre je da se oslobodite svih karata koje imate u ruci a da biste se oslobađali karata prvo morate da se otvorite. Otvaranje se vrši tako što na sto ispred sebe izlažete složene validne grupe karata (objasnićemo kako se formiraju validne grupe malo kasnije) licem na gore a čiji zbir mora biti 51 ili veći. Karte 10, 12, 13, 14 i kečevi se računaju kao 10 poena a ostale karte u njihovoj vrednosti. Validna grupa karata pri izlaganju mora imati najmanje 3 karte a grupe mogu da dva tipa. Grupu mogu činiti karte istog broja ali različitih znakova (na primer 10 srce, 10 tref i 10 kocka). Takva grupa ne može imati dve karte sa istim znakom pa takva grupa može imati 3 ili maksimalno 4 karte. Drugi tip grupe je rastući niz karata istog znaka. Na primer 1♣ 2♣ 3♣ 4♣ ili 13♥ 14♥ 1♥. I ova grupa mora imati najmanje 3 karte a nema ograničinja koliko karata može imati. Ovakve uzlazne ili rastuće grupe mogu početi sa kecom i završavaju se kecom. Kec ne ide posle desetke već posle popa a posle deseteke u nizu ide žandar. Dakle posle popa i keca ne možete staviti dvojku. Džokeri mogu da zamene bilo koju kartu u grupama a vrednost im se računa u zavisnosti koju kartu menjaju u toj grupi. Pri otvaranju grupa može imati samo jednog džokera. Da biste se otvorili zbir izloženih karata u grupama mora biti 51 ili veći. Evo primera dve grupe koje imaju zbir tačno 51 i sa kojima biste mogli da se otvorite: 6♠ 7♠ 8♠ i 10♦ 10♣ 10♥. U našoj igri postoji prostor za izlaganje koji se nalazi na sredini stola i svi igrači svoje grupe izlažu tamo. Pre otvaranja morate uzeti/kupiti jednu kartu sa vrha špila i nakon otvaranja morate izbaciti jednu kartu na gomilu bačenih karata. Nakon što ste se otvorili (izbacili grupe čiji je zbir 51 ili veći) dobijate mogućnost da svoje karte dodajete na izložene grupe drugih igrača koji su se otvorili. Na primer ako je neko izbacio grupu 3♠ 4♠ 5♠ a vi imate 2♠ ili 6♠ možete tu kartu dodati na tu grupu i tako se oslobađate još jedne karte. Zapamtite, cilj igre je da izbacite sve svoje karte. Ako neka grupa sadrži džokera a vi imate kartu koju taj džoker menja onda možete zameniti svoju kartu za džokera a njega iskoristiti da napravite neku novu grupu koju ćete izbaciti. Nakon otvaranja uvek možete da izbacite još neku grupu kada je napravite. Kada dođe red na vas da igrate morate kupuiti jednu kartu. Kartu možete uzeti sa gomile preostalih karta koje su okrenute licem na dole ili sa gomile bačenih karta koje igrači bacaju. Ukoliko uzimate sa gomile bačenih karata onda je to karta koju je bacio igrač pre vas. Postoji par pravila vezanih za uzimanje karte sa gomile bačenih karta. U vašem prvom krugu možete slobodno uzeti kartu odatle ukoliko vam odgovara. U svakom sledećem krugu ukoliko uzmete kartu odavde morate da se otvorite. I treće pravilo je da nakon što se otvorite možete slobodno uzimati kartu sa bilo koje gomile. Da biste završili igru morate poslednju kartu koju imate izbaciti na gomilu bačenih karata. Poslednju kartu koju imate u ruci ne možete dodati na nečiju grupu.

Termini u Igri

Otvaranje - Otvaranje je najbitniji korak ka pobedi u Remi 51 verziji igre. Da bi se igrač otvorio potrebno je da izloži validne grupe u zbiru od 51 ili više i da izbaci jednu kartu koja mu nije potrebna. Nakon toga se igrač smatra otvorenim i dobija mogućnost da dodaje karte na već izložene grupe karata.


Validna Grupa Karata - Da bi igrač mogao da se otvori potrebno je da izloži validne grupe karata na sto. Validna grupa mora sadržati najmanje 3 karte. Postoje dve vrste validnih grupa karata: Nizovi i Kompleti.


Niz Karata - Nizovi su grupe karta poređane u rastući niz koje moraju biti istog znaka. Primer ispravnog niza je 2♣ 3♣ 4♣. Jedino pravilo vezano za nizove je to da posle 1 ne može doći 2 ukoliko je pre jedinice bio kralj. Na primer, nizovi 13♥ 14♥ 1♥ i 1♥ 2♥ 3♥ su validni ali niz Q♥ K♥ 1♥ 2♥ nije validan.


Kompleti Karata - Kompleti su grupe karata istog broja ali različitih znakova. Primer kompleta je 10♦ 10♣ 10♥. Kompleti ne mogu imati dve karte istog znaka i mogu sadržati maksimalno 4 karte. Komplet od 4 karte se zove zatvoreni komplet karata i na njega se više ne mogu dodavati karte. U našoj igri zatvoreni kompleti biće zatamnjeni.


Handiranje - Handiranjem se naziva pobeda igrača ukoliko odjednom izbaci sve grupe karata na sto i zatvori sa jednom preostalom kartom. Da bi igrač handirao nije bitno sa koje gomile je uzeo kartu. Ukoliko igrač želi da handira onda ne sme u toku otvaranja da neku od svojih karata doda na izloženu grupu nekog drugog igrača.


Šta je dozvoljeno a šta ne

U prvom krugu otvaranje nije dozvoljeno

U prvom krugu možete slobodno uzeti kartu sa gomile bačenih karata

Ukoliko je prošao prvi krug kartu sa gomile bačenih karata smete da uzmete ali morate da se otvorite

Nakon otvaranja kartu možete uzeti sa bilo koje gomile bez posledica

Grupa za otvaranje mora imati najmanje 3 karte

Pri otvaranju, grupa može imati samo jednog džokera

Na izloženu grupu istih karata ne možete dodati džokera (nema poente)

Na izloženu grupu uzlaznih karata možete dodati bilo koji broj džokera

Grupa od 4 karte istog broja a različitog znaka je kompletirana i na nju se ne može dodati nijedna karta

Da biste se otvorili zbir karata u vašim grupama mora biti 51 ili veći

Vaše karte možete dodavati u svoje ili grupe drugih igrača tek nakon što se otvorite (izbacite karte sa zbirom 51 ili više)

Poslednju kartu ne možete dodati na izloženu grupu. Poslednja karta služi da je izbacite i tako pobedite

Ukoliko su vam ostale 3 karte koje formiraju validnu grupu ne možete je izložiti jer vam neće ostati karta da je izbacite

Karte možete dodavati na grupe drugih igrača i u toku vašeg otvaranja ali prvo morate da izbacite grupe sa zbirom od 51 ili više

Ukoliko imate džokera kog ne možete da iskoristite u pravljenju grupe a ne želite da ga dodate na nečiju grupu i tako omogućite nekome da ga uzme možete ga izbaciti sa još jednom običnom kartom na gomilu bačenih karata. To se zove sahranjivanje džokera

Džokera nije dozvoljeno izbaciti samostalno već samo u kombinaciji sa još jednom kartom što se naziva sahranjivanje džokera. Možete ga izbaciti samostalno samo u slučaju da Vam je on poslednja karta koju imate.

Bodovanje i Kraj Igre

Igra se završava kada neko od igrača izbaci svoju poslednju kartu. Taj igrač dobija -40 bodova. Ukoliko je igrač handirao onda dobija -80 bodova. Ostalim igračima se sabiraju preostale karte a vrednosti karata se računaju kao i pri otvaranju. Ukoliko je nekome ostao džoker u ruci on se računa 20. Ukoliko se igrač nije otvorio njemu se piše 100. Ukoliko neko od igrača handira ostalim igračima se dupliraju bodovi.

Zlatni i Srebrni Čipovi

Za igranje u sobama u našoj igri potrebni su vam čipovi. Što je soba višeg nivoa potrebno je više čipova za ulazak ali su zato i nagrade za pobednika više. U igri postoje dve vrste čipova, srebrni i zlatni čipovi. Čipovi imaju istu vrednost što se tiče učestvovanja u sobama i prvo se troše srebrni čipovi. Kada ostanete bez srebrnih čipova onda se koriste zlatni čipovi. Srebrni čipovi se dobijaju svakodnevno kroz dnevni bonus a količina zavisi od faktora koje ćemo objasniti u daljem tekstu. Zlatni čipovi se dobijaju pobedama u partijama, pozivanjem prijatelja, otključavanjem dostignuća, kupovinom ili kao nagrade za zauzeta mesta na raznim rang listama. Ne postoji ograničenje koliko zlatnih čipova možete imati. Sa druge strane, postoji ograničenje koliko srebrnih čipova možete imati u datom trenutku. Kada počnete da igrate limit srebrnih čipova je 100. Ograničenje srebrnih čipova raste sa vašim levelom i to za +5 za svaki sledeći level koji dostignete. Na levelu 20 ograničenje će biti 200 srebrnih čipova dok će na poslednjem levelu 50 to ograničenje biti 350 srebrnih čipova. Imajte u vidu da broj srebrnih čipova koje dobijete kroz dnevni bonus ne može prevazići vaš trenutni limit. Na primer, ako imate 80 srebrnih čipova i dobijete dnevni bonus od 70 čipova a vaše ograničenje je 100 srebrnih čipova onda ćete dobiti samo 20 srebrnih čipova dok će ostatak biti izgubljen.


Kako doći do srebrnih čipova:

 • Svakoga dana u ponoć po CEST vremenu dobićete nove srebrne čipove
 • Ukoliko igrate partije više dana uzastopno dobićete veći broj srebrnih čipova
 • Vaš trenutni level povećava bonus srebrnih čipova koje dobijate svakog dana

Kako doći do zlatnih čipova:

 • Pobedama u partijama
 • Dostizanjem novih levela
 • Otključavanjem novih dostignuća
 • Pozivanjem novih prijatelja da igraju Remi
 • Za dobar plasman na dnevnim i mesečnim rang listama
 • Kupovinom zlanih čipova putem sms-a, karticama ili putem PayPal-a

Titule, Leveli i Detelina Poeni

U našem remiju postoji 15 titula i 50 levela koje možete da dostignete. Svaki igrač koji prvi put dođe da igra počinje sa prvom titulom - Mrav i levelom 1. Da bi igrač napredovao i dostigao više titule i levele poterbno je da sakuplja detelina poene koji se dobijaju igranjem partija i postizanjem što boljih rezultata u igrama protiv drugih igrača. U glavnom meniju i na vašoj profilnoj stranici u svakom trenutku možete proveriti vašu trenu titulu i level kao i broj detelina poena potrebnih za sledeći level. Svaki sledeći level i titula nose brojne bonuse kao što su više dnevnih čipova koje dobijate svakog dana, otključavanje novih soba, igranje sa boljim protivnicima i tako dalje. U tabelama ispod možete detaljnije pogledati šta koja titula i leveli nose. Igra je koncipirana tako da se titule dobijaju na određenim levelima. Recimo, titula nakon Mrava je Leptir i ona se otključava kada dostignete level 3 a sledeća posle toga je Žaba na levelu 6. Poslednja titula Lav se otključava na levelu 46.


Da bi se dostigao sledeći level potrebno je sakupiti određeni broj detelina poena. Na primer, za level 2 potrebno je sakupiti 100 detelina poena. Broj detelina poena potrebnih za naredni level se uvećava za svaki naredni level a kompletnu listu levela i poena potrebnih za njihovo dostizanje kao i prednosti koje nose možete pogledati u tabeli ispod. Detelina poeni se dobijaju u partijama sa drugim igračima i visina dobijenih poena zavisi od zauzetog mesta u partiji, sobe u kojoj ste igrali kao i drugih parametara kao što su otvaranje i broj preostalih karata na kraju igre.


Broj detelina poena u zavisnosti od zauzetog mesta na kraju partije:

 • Prvo mesto dobija 80
 • Drugo mesto dobija 65
 • Treće mesto dobija 50
 • Četvrto mesto dobija 35

Bonus Poeni:

 • Za svaku izbačenu kartu dobija se po 1
 • Ukoliko se igrač otvori dobija 5
 • Ukoliko igrač handira dobija 20

Bonusi soba:

Sobe nose bonuse za detelina poene i to tako što sobe za koje su potrebne više titule množe ukupan broj detelina poena sa određenim množiocem. Recimo množilac za sobu Stepa je x3.4 što znači da ako igrač osvoji 80 u partiji taj broj se množi sa 3.4 i ukupan broj detelina poena bude 272 . Svaka naredna otključana soba dodnosi veće bonuse za detelina poene što znači da ćete igranjem u višim sobama dobijati više detelina poena i brže napredovati ka sledećem levelu. Visinu množilaca za sve sobe možete pogledati u delu sobe.


Primer računanja poena na kraju partije:

Na primer, ako igrač završi partiju kao drugoplasirani i ako se otvorio i ako mu je ostalo 5 karata u ruci broj poena koje dobija je 80 jer drugo mesto nosi 65 , bonus za otvaranje je 5 a pošto je izbacio 10 karata u toku igre to je još 10 . Ovaj broj bi se pomnožio množiocem sobe u kojoj je partija odigrana. Ako je soba bila Tundra čiji je množilac 2.2 onda bi se ukupan broj poena množio sa 2.2 i ukupan broj detelina poena bi bio 176 . XP.

Remi Lige

U našem remiju postoji 6 liga u kojima igrač može da učestvuje. Trenutno ih je 5 aktivno a najviša liga biće otključana kada bude bilo dovoljno igrača da u njoj učestvuju. Svaki novi igrač počinje od najniže lige - pustinja lige i dobrim partijama može da napreduje u više lige ali takođe može i da ispadne u nižu ligu ukoliko igra loše ili ne odigra dovoljno partija u ligi. Igrač ne može ispasti iz najniže lige i ne može napredovati iz najviše lige. Svaka liga ima svoja pravila za napredovanje i ispadanje. Napredovanje i ispadanje u najnižim ligama je povezano sa rejtingom dok više lige imaju fiksan broj igrača koji ispadaju i napreduju dalje. Ove informacije takođe možete pronaći na stranici igre posvećenoj ligama.


Ligaški ciklus će ubuduće trajati 15 dana. U glavnom meniju igre imaćete prikaz vaše lige i ispod njega brojač koji će pokazivati vreme do kraja trenutne ligaške sezone. Nakon isteka 15 dana igrači napreduju, ispadaju ili ostaju u istoj ligi u zavisnosti od ostvarenih rezultata i kreće nova ligaška sezona. Svaka liga ima svoja pravila za napredovanje i ispadanje. Takođe, postoji i minimalni broj partija koje igrač mora odigrati u toku ligaške sezone kako bi njegov ligaški rejting učestvovao u plasmanu na tabeli. Ukoliko igrač ne odigra minimalni broj partija u toku jedne sezone on direktno ispada u nižu ligu. Minimalni broj partija koje treba odigrati u toku jedne ligaške sezone je 30. U nižu ligu ispadaju svi igrači koji ne odigraju predviđen minimalni broj partija u ligi bez obzira na propozicije lige i broja igrača koji po pravilima lige ispadaju. To znači da ako je pravilima lige predviđeno da u nižu ligu ispada 100 takmičara ali postoji 200 takmičara koji nisu odigrali minimalan broj partija onda će svih 200 takmičara ispasti u nižu ligu. Takmičari u ligi se rangiranju po ligaškom rejtingu, zatim po broju odigranih partija i zatim po broju pobeda ukoliko više igrača ima isti rejting i broj odigranih partija.


Sobe u kojima igrate su direktno povezane sa ligama. Ukoliko igrate u trećoj po redu ligi - Stepa ligi onda morate igrati u istoj sobi ili višoj sobi kako bi vam se rezultat partije računao u ligaški rejting. To znači da ukoliko igrate u nižoj sobi nego što je liga u kojoj učestvujete, ta partija neće učestvovati u statistici vezanoj za vašu trenutnu ligu. Neće se registrovati kao odigrana partija u ligi jer ne bi bilo u redu da učestvujete u visokoj ligi a da igrate protiv takmičara iz najnižih liga. Vodite računa o tome pri odabiru sobe za igranje. Još jedno bitno pravilo vezano za lige je da ukoliko niste otključali sobu za koju je liga vezana onda nećete moći da napredujete u tu ligu sve dok ne otključate tu sobu. Na primer, zauzeli ste prvo mesto u Stepa ligi ali još uvek niste otključali sobu Savana. U tom slučaju, dobićete nagradu za prvo mesto u ligi Stepa ali nećete napredovati u višu ligu već ćete ostati u istoj ligi.


Neaktivni igrači će na kraju ligaške sezone ispadati u niže lige. Neaktivni igrači su igrači koji za vreme trajanja ligaškog ciklusa ne odigraju nijednu partiju. Ligaški status igrača koji zbog neaktivnosti ispadnu iz najniže - Pustinja lige biće obrisan a biće obnovljen kada se neaktivni igrač ponovo aktivira. Igrači koji se ponovo aktiviraju počeće ponovo od Pustinja lige.


Tabela Levela i Titula

Level Titula za naredni level Nagrada
1 Ant nivo igrača 100 0 čip za igru
2 Ant nivo igrača 150 10 čip za igru
3 Butterfly nivo igrača 200 10 čip za igru
4 Butterfly nivo igrača 300 10 čip za igru
5 Butterfly nivo igrača 400 10 čip za igru
6 Frog nivo igrača 500 15 čip za igru
7 Frog nivo igrača 600 15 čip za igru
8 Frog nivo igrača 700 15 čip za igru
9 Turtle nivo igrača 800 20 čip za igru
10 Turtle nivo igrača 900 20 čip za igru
11 Turtle nivo igrača 1000 20 čip za igru
12 Snake nivo igrača 1400 25 čip za igru
13 Snake nivo igrača 1800 25 čip za igru
14 Snake nivo igrača 2200 25 čip za igru
15 Fox nivo igrača 2600 30 čip za igru
16 Fox nivo igrača 3000 30 čip za igru
17 Fox nivo igrača 3500 30 čip za igru
18 Wolf nivo igrača 4000 35 čip za igru
19 Wolf nivo igrača 4500 35 čip za igru
20 Wolf nivo igrača 5000 35 čip za igru
21 Monkey nivo igrača 5500 40 čip za igru
22 Monkey nivo igrača 6000 40 čip za igru
23 Monkey nivo igrača 7000 40 čip za igru
24 Alligator nivo igrača 8000 45 čip za igru
25 Alligator nivo igrača 9000 45 čip za igru
26 Alligator nivo igrača 10000 45 čip za igru
27 Eagle nivo igrača 12000 50 čip za igru
28 Eagle nivo igrača 14000 50 čip za igru
29 Eagle nivo igrača 16000 50 čip za igru
30 Bear nivo igrača 18000 55 čip za igru
31 Bear nivo igrača 20000 55 čip za igru
32 Bear nivo igrača 22000 55 čip za igru
33 Bear nivo igrača 24000 55 čip za igru
34 Rhino nivo igrača 27000 60 čip za igru
35 Rhino nivo igrača 30000 60 čip za igru
36 Rhino nivo igrača 33000 65 čip za igru
37 Rhino nivo igrača 36000 65 čip za igru
38 Elephant nivo igrača 40000 70 čip za igru
39 Elephant nivo igrača 44000 70 čip za igru
40 Elephant nivo igrača 48000 75 čip za igru
41 Elephant nivo igrača 52000 75 čip za igru
42 Leopard nivo igrača 65000 80 čip za igru
43 Leopard nivo igrača 70000 80 čip za igru
44 Leopard nivo igrača 75000 85 čip za igru
45 Leopard nivo igrača 80000 85 čip za igru
46 Lion nivo igrača 85000 90 čip za igru
47 Lion nivo igrača 90000 90 čip za igru
48 Lion nivo igrača 95000 95 čip za igru
49 Lion nivo igrača 100000 95 čip za igru
50 Lion nivo igrača 0 100 čip za igru

Sobe

Da biste započeli igru protiv ostalih igrača potrebno je da prvo odaberete sobu u kojoj želite da igrate. Postoji ukupno šest soba za igranje a na početku je otključana samo prva soba - Pustinja. Ostale sobe se otključavaju kada dostignete više titule. Svaka soba ima svoj ulog u čipovima i svoju nagradu za pobednika. Što je soba na višem nivou to su ulozi veći ali su i nagrade za pobedu veće. Takođe, više sobe imaju veći množilac detelina poena pa ćete igranjem u njima daleko brže napredovati ka novim levelima i otključavanju novih soba.


Ime Sobe Otključava se sa titulom Ulog Nagrada za pobedu Množilac poena
Pustinja Mrav mrav 10 čip za igru 10 čip za igru x 1.0
Tundra Žaba Žaba 20 čip za igru 25 čip za igru x 2.2
Stepa Zmija zmija 30 čip za igru 40 čip za igru x 3.4
Savana Vuk vuk 40 čip za igru 55 čip za igru x 4.6
Oaza Orao orao 50 čip za igru 75 čip za igru x 5.8
Šuma Slon slon 60 čip za igru 90 čip za igru x 7.0

Računanje Rejtinga

Igrači se rangiraju na osnovu njihovog rejtinga. Postoje dve rang liste po rejtingu a to su mesečna rang lista i rang lista svih vremena. Ako igrač igra dobro i često pobeđuje njegov rejting će biti viši. Rejting ne zavisi od broja odigranih partija već od toga koliko su dobro odigrane. Da bi igrač učestvovao u rangiranju po rejtingu mora odigrati najmanje 20 partija kako bi se njegov rejting iskristalisao. Ukoliko dva igrača imaju isti rejting prednost ima igrač sa više odigranih partija. Najveći broj poena koje igrač može osvojiti u jednoj partiji je 120. Rejting se računa na osnovu poena dobijenih u svakoj odigranoj partiji a formula za računanje rejtinga je sledeća:


Rejting = (Ukupan Broj Osvojenih Poena * 10000) / (Broj Odigranih Partija * 100)


Broj poena u zavisnosti od zauzetog mesta na kraju partije:

 • Prvo mesto dobija 80 poena
 • Drugo mesto dobija 65 poena
 • Treće mesto dobija 50 poena
 • Četvrto mesto dobija 35 poena

Bonus Poeni:

 • Ukoliko igrač handira dobija 20 poena
 • Za svaku izbačenu kartu dobija se po 1 poen
 • Ukoliko se igrač otvori dobija 5 poena

Evo jednog primera računanja rejtinga: Igrač je odigrao 20 partija i osvojio ukupno 1574 poena. Njegov rejting se po gore navedenoj formuli računa kao (1574 * 10000) / (20 * 100) = 7870. Recimo da igrač u narednoj partiji pobedi i osvoji 100 poena, tada bi njegov novi rejting bio (1674 * 10000) / (21 * 100) = 7971. Dakle njegov rejting bi se povećao sa 7870 na 7971 zbog te pobede.